e-mail: info@chirurgennoordwest.nlBrandwondencentrum Beverwijk


Chirurgen Noordwest.nl maakt vast deel uit het multidisciplinaire brandwondenteam in het Brandwondencentrum Beverwijk van het Rode Kruis Ziekenhuis, dat in Nederland een topklinische functie vervult en wereldwijde bekendheid geniet. Brandwondencentrum Beverwijk levert al veertig jaar topklinische zorg op het gebied van huid-, brandwonden- en littekenbehandeling.

De website van Brandwondencentrum Beverwijk