e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Ganglion aan de pols

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van wat een ganglion is en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met geelachtige glijstof. Het ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt het meest voor aan de pols, meestal aan de rugzijde, soms aan de binnenkant van de pols. De oorzaak is een  mechanische irritatie van pees of gewricht. Hierdoor kan na behandeling, als de oorzaak niet wordt weggenomen, opnieuw een ganglion ontstaan.

Wat zijn de behandelmogelijkheden?

Bij klachten wordt behandeling overwogen. In principe wordt als eerste behandeling het ganglion leeggezogen en wordt een corticostero´dpreparaat met verdovingsvloeistof of een ander preparaat ingespoten om de holte te laten verkleven. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt. Als het ganglion niet verdwijnt of weer terug komt bestaat de keuze tussen een tweede punctie of een operatie. Een enkele keer laat een ganglion zich "stuk" drukken. De kans op een recidief is dan zelfs kleiner dan na leegzuigen.

De operatie

Als u hart- of longklachten hebt of medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners) moet u dit voor de operatie aan uw behandelend arts melden. De ingreep wordt uitgevoerd op de poliklinische operatiekamer en kan geschieden onder plaatselijke verdoving, maar soms is het gewenst de gehele arm te verdoven. Een ganglion aan de binnenzijde van de pols zal over het algemeen niet onder lokale verdoving worden geopereerd. Via een kleine snee wordt de 'holte' meestal gemakkelijk verwijderd. Het kan voorkomen dat het verwijderde ganglion wordt onderzocht door de patholoog.

Mogelijke complicaties?

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. De kans op een nabloeding of een wondinfectie is gering. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met het ziekenhuis (tijdens kantooruren: afsprakenbalie polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: 072 - 548 2400; daarbuiten afdeling Spoedeisende Hulp tel. 072 - 548 2488). Er bestaat een kans dat u later opnieuw last krijgt van een ganglion.

Na de behandeling

Na ongeveer een half uur kunt u naar huis, tenzij de gehele arm verdoofd is. In dat geval verlaat u na het uitwerken van de verdoving het ziekenhuis. Het wondgebied is enigszins gevoelig. Met u wordt eventueel een afspraak gemaakt voor de verwijdering van de hechtingen. Als het ganglion onderzocht is, krijgt u hiervan uitslag bij de nacontrole.