e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Fysiotherapie

Deze folder geeft u informatie over de fysiotherapie, die u kreeg voorgeschreven. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Fysiotherapie

Voor vele soorten lichamelijke aandoeningen, onder meer van het steun- en bewegingsapparaat, kan de arts u fysiotherapie als ondersteunende behandeling voorstellen. Deze fysiotherapie richt zich primair op het herstel van functie en vaardigheden. De fysiotherapeut heeft daar verschillende behandelingsmogelijkheden voor. Om het gewenste resultaat te bereiken, zult u naast de tijd die de fysiotherapeut aan u besteedt, ook thuis regelmatig en geconcentreerd moeten oefenen

Klachten

Afhankelijk van de aandoening, uw klachten en de al dan niet ingestelde chirurgische behandeling, zal de fysiotherapeut met u een behandelingsplan opstellen.

Behandelingsmogelijkheden

De fysiotherapeut heeft meerdere behandelingsmogelijkheden ter beschikking. Zo zijn er vele vormen van oefentherapie en de fysiotherapeut kan met eigen handen bijvoorbeeld frictie, massage of manuele therapie toepassen om uw klachten te verbeteren. Ook met behulp van bepaalde apparatuur kan invloed worden uitgeoefend op uw herstel.

Waar wordt de behandeling uitgevoerd?

Normaal gesproken maakt u zelf een afspraak voor behandeling in de praktijk van de fysiotherapeut van uw keuze. Slechts bij uitzondering zullen de eerste behandelingen door de fysiotherapeut bij u aan huis plaatsvinden.

Machtiging

Voor fysiotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Deze verwijzing dient tevens als machtiging voor de verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden 9 fysiotherapeutische behandelingen. Na overleg is aanvulling tot 18 behandelingen mogelijk.

Mogelijke risico’s

In principe zijn er weinig risico's aan de fysiotherapeutische behandeling verbonden.

Verwachtingen

Met de fysiotherapeutische behandeling wordt herstel van functie en vaardigheden nagestreefd. Of dat bereikt kan worden is natuurlijk afhankelijk van de aard van de aandoening en van de individuele mogelijkheden tot herstel. Vaak is geduld nodig. Het lichaam heeft tijd nodig om te herstellen, om te reageren op een nieuwe situatie of om zich aan te passen. Soms kan de opgelopen verwonding zo groot of de aandoening zo ernstig zijn, dat de functie van voorheen niet meer bereikt kan worden. Dit hoeft overigens niet altijd te leiden tot invaliditeit, omdat het lichaam veel reserves bezit.

Controle na de behandeling

Over het algemeen zal de arts, die u de fysiotherapie heeft voorgeschreven, ook het bereikte resultaat met u bespreken. Het zal daarbij voorkomen dat de fysiotherapeut u vraagt om een verslag over het bereikte resultaat aan uw behandelend arts door te geven. Daarnaast kan de fysiotherapeut tussentijds met de arts contact zoeken om vragen, die er naar aanleiding van de behandeling zijn gerezen, beantwoord te krijgen. In sommige gevallen kan ook worden afgesproken dat de fysiotherapeut u verder uitbehandelt. U komt dan alleen bij problemen of onvoldoende resultaat nog eens bij uw behandelend arts terug. Afhankelijk van de resultaten en de verwachtingen zal de behandeling gestopt of voortgezet worden.