e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Orchidopexie bij jongens (vastzetten van de zaadbal in de balzak)

Deze folder geeft u een overzicht van de afwijking en behandeling van de niet in het scrotum in-gedaalde testis. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

WAT IS ER AAN DE HAND?

De testikel bevindt zich niet in het scrotum en kan daar ook niet in worden gebracht door uitwendige massage. Deze situatie is ongewenst omdat de normale ontwikkeling van de zaadbal bedreigd is en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen. Van alle jongens tussen de twee en elf jaar, hebben er vier à zeven per duizend één of twee niet ingedaalde zaadballen.

HOE ONTSTAAT DIT?

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes zullen hierlangs in een latere fase de zaadbal en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar het scrotum (balzak). Deze indaling kan op verschillende niveaus stagneren. De (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de zaadbal is ingedaald. Onderscheiden worden:

Retractiele testis.

Hierbij is de zaadbal in feite normaal ingedaald in het scrotum maar wordt door spierwerking eruit getrokken tot hoog in het lieskanaal. De zaadbal is wel in het scrotum te masseren en blijft daar dan ook spontaan liggen totdat de spieren zich weer aanspannen.

Retentio testis.

Hierbij ligt de zaadbal wel ergens in het normale indalingstraject, maar kan meestal niet in het scrotum gemasseerd worden. Soms lukt het wel maar de zaadbal blijft nooit spontaan in het scrotum liggen.

Ectopische testis.

Hierbij is de zaadbal ook nog buiten het normale indalingstraject gelegen. Bij de ectopische testis is een operatie de enige behandeling. Bij de retentio testis is dat ook het geval, tenzij de zaadbal tot in de scrotumingang kan worden gemasseerd. Indien dat mogelijk is zou een hormonale behandeling kunnen worden geprobeerd. De retractiele testis behoeft géén behandeling.

HET MOMENT VAN DE OPERATIE

Dit is uiteraard afhankelijk van het tijdstip waarop de afwijking wordt ontdekt. Indien dit gebeurt voor het einde van het tweede levens jaar, wordt algemeen aangeraden de operatie aan het einde van het tweede levensjaar te verrichten. Dit ondanks het feit dat er geen goede bewijzen zijn dat het een beter resultaat zou geven, en ondanks het feit dat de discussie over de voors en tegens van de vroege operatie nog niet is gesloten. Wanneer de diagnose later wordt gesteld, zijn er weinig argumenten om tot directe behandeling over te gaan. Het tijdstip kan aangepast worden aan de persoonlijke omstandigheden. Het is bij de behandeling van belang dat de chirurg de voorgeschiedenis nauwkeurig kent met betrekking tot de lokalisatie van de testikels. Het is verstandig de gegevens van het consultatiebureau en eventueel de schoolartsendienst op te vragen.

DE OPERATIE

De operatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose) in dagbehandeling of in een kortdurende opname. Via een sneetje in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. Dit wordt ook gedaan met de zaadleider, totdat het mogelijk is de zaadbal in het scrotum te brengen zonder dat er spanning op de zaadleider komt te staan. De zaadbal wordt dan in het scrotum vastgezet.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's op complicaties van een operatie. Er zijn vroege en late complicaties. Tot de vroege complicaties horen eigenlijk alleen de problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. De late complicaties zijn een onbevredigend cosmetisch resultaat, een toch uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en eventueel beschadiging van de structuur in de zaadstreng.

NA DE OPERATIE

Pijn

In de eerste dagen zal uw zoon pijn hebben die vrij snel zal afnemen. U kunt hem hiervoor paracetamol geven.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw zoon als gevolg van de narcose wat misselijk is. Hij kan dan het beste maar een beetje drinken en later, als alles goed gaat, wil hij spontaan meer hebben. Het kan zijn dat hij een keer moet overgeven.

Koorts

Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na een operatie een lichte verhoging tot ongeveer 38,5 C hebben. Deze verhoging neemt in de  loop van enkele dagen af tot normaal.

Wondverzorging

De dag na de operatie kan het verband worden verwijderd en mogen de wonden nat worden. Bij luierkinderen moet de luier regelmatig worden verschoond om langdurig contact met urine of ontlasting te voorkomen.

Activiteiten

Over het algemeen geven kinderen zelf heel goed aan wat kan en wat niet kan. De oudere kinderen kunnen na enkele dagen weer naar school, maar ze mogen dan nog niet fietsen of meedoen met gymnastiek, zwemmen of andere sporten.

Terug naar begin van de tekst