e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Liesbreuk en waterbreuk bij kinderen

Deze folder geeft u een globaal overzicht over het ontstaan van klachten en behandelmogelijkheden van een waterbreuk of een liesbreuk bij uw kind. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van de aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

ONTSTAAN

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes zullen hier langs in een latere fase de zaadbal en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar het scrotum (balzak). Bij meisjes ontstaat hierin een ophangband van de baarmoeder naar de grote schaamlip. De uitstulping van het buikvlies verkleeft na de geboorte grotendeels. Wanneer zich in het opengebleven gebied van de buikvlies uitstulping vocht verzamelt, is er sprake van een waterzak breuk waarbij het vocht dus rondom de zaadbal ligt. Het kan voorkomen dat de buikvliesuitstulping zich maar gedeeltelijk sluit zodat er tevens een opening blijft bestaan in het gebied van de zaadstreng. Ook hierin kan zich vocht verzamelen en tot een zichtbare bult aanleiding geven. Wanneer de sluiting (verkleving) van de buikvliesuitstulping helemaal achterwege blijft, zijn er in principe twee mogelijkheden:

  • Er verzamelt zich vocht in dat soms weggedrukt kan worden naar de buikholte toe.
  • Er is een zo grote opening dat er darm vanuit de buikholte door het lieskanaal in de richting van het scrotum kan komen.

KLACHTEN

Liesbreuken komen vaker bij jongetjes voor dan bij meisjes, waterbreuken uitsluitend bij jongetjes. Over het algemeen hebben kinderen weinig last van deze afwijking. Er is een zichtbare bult in een of beide liezen die al of niet wegdrukbaar is. Soms echter kan het gepaard gaan met pijnklachten, misselijkheid en zelfs braken. In deze uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van het beklemd raken van de buikinhoud in de breuk.

DE OPERATIE

Indien behandeling nodig is, is deze altijd operatief. De operatie wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose) in dagbehandeling of gedurende een korte opname. De operatie gaat via een snede in de lies die na de ingreep met hechtingen wordt gesloten. Afhankelijk van het hechten van de snede met niet-oplosbare of oplosbare hechtingen moeten deze na enkele dagen al dan niet worden verwijderd. In het geval van een waterbreuk waarbij de buikvliesuitstulping gedeeltelijk dicht is gegaan, wordt de ingang van de uitstulping opgezocht en dichtgemaakt. Is de buikvliesuitstulping geheel opengebleven dan wordt hetzelfde gedaan en wordt de breukzak bovendien vaak verwijderd. Uiteraard wordt, als er sprake is van een liesbreuk, eerst de inhoud van de breukzak (bijvoorbeeld een darmlis) in de buikholte teruggebracht.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's op complicaties van een operatie. Deze zijn echter niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een bloeduitstorting of wondinfectie en ook een ontsteking van de ader waar het infuus heeft gezeten komt wel eens voor. Het zijn onschuldige complicaties die vanzelf genezen. De kans dat de liesbreuk terug komt is niet groot. Wel is er een aanzienlijke kans dat later blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat.

NA DE OPERATIE

Activiteiten

Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en kunnen na enkele dagen bijvoorbeeld weer naar school.

Eten en drinken

Als gevolg van de operatie heeft uw kind waarschijnlijk weinig eetlust op de dag na de operatie. Dit zal langzaam weer terugkomen. Probeert u er wel voor te zorgen dat uw kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet. Ten gevolge van de narcose kan uw kind aanvankelijk wat misselijk zijn en zal plat liggen dan als het prettigste ervaren. Een paar keer overgeven is niet verontrustend maar mocht uw kind blijven braken neem dan contact op met de behandelend arts.

Pijn

Iedereen reageert anders op een operatie en narcose. In de meeste gevallen wordt na het in slaap maken een anti-pijnprikje in de rug gegeven om de pijn na de ingreep te beperken. U heeft ook een recept voor pijnstillers meegekregen. Indien deze onvoldoende werken of de pijn toeneemt moet u contact opnemen met de behandelend arts.

Koorts

Geringe verhoging tot 38,5ºC is een normale reactie na een operatie. Stijgt de temperatuur hierboven dan is het verstandig even te bellen met de behandelend arts.

Wondverzorging

Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen of even in bad. Na een dag of drie kan dat weer de normale tijd duren. Mocht de pleister van de wond afgaan dan kunt u deze verder weglaten. Als het nodig is vindt de wondcontrole op de polikliniek ongeveer een week na de operatie plaats. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Tot één week na de operatie mag uw kind niet sporten of wilde spelletjes doen.

Terug naar begin van de tekst