e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Mediastinoscopie (kijkoperatie in de borstholte)

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke gang van zaken rond een mediastinoscopie (kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte). Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een mediastinoscopie?
Deze kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte is een diagnostisch onderzoek. Het levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden geadviseerd. Met een korte open buis met een lichtbron (mediastinoscoop) kan de chirurg, al kijkend door de buis achter het borstbeen komen. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linker long. Hierin liggen behalve het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp voor microscopisch onderzoek.

De operatie
De operatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose). Via een kleine snede vlak boven het borstbeen wordt langs de voorzijde van de luchtpijp naar binnen gegaan. Nadat de biopten zijn genomen wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de mediastinoscopie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, wondinfectie. Soms ontstaat een bloeding, welke bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie verholpen kan worden. Toch is het goed te beseffen, dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te moeten maken. Na de operatie kan rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Een enkele maal treedt heesheid op, die doorgaans na enkele weken verdwijnt.

Na de ingreep
Na deze operatie hebt u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken en na een of twee dagen het ziekenhuis verlaten. Het onderzoek van de weefselmonsters duurt enige dagen (drie tot vijf). Als de uitslag er is zal de longarts en/of chirurg die met u bespreken. Hebt u nog vragen, stel deze dan gerust aan verpleegkundige of behandelend arts. Zijn er problemen als u weer thuis bent, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Terug naar begin van de tekst